Van toen tot thema

De Toneelroute Vianen beleeft haar eerste editie in september 2014 met 13 acteurs op tien locaties en met enkele tientallen muzikanten. Zo’n 1500 mensen bezoeken de eerste editie. Acteurs kruipen in de huid van voormalige bewoners en spelen een fragment uit het leven van weleer. De Toneelroute is gratis en gelieerd aan Open Monumentendag.

Meer locaties

Een jaar later telt het evenement 54 acteurs en een veelvoud aan muzikanten op twintig speellocaties. Deze tweede editie trekt 3000 bezoekers. In 2016 spelen we met 74 acteurs en nog meer muzikanten op 24 locaties. Op straat gebeurt er steeds meer. Ondernemers richten openlucht herbergen in, troubadours vermaken de gasten, kinderen spelen onder leiding oude spelletjes, we horen theaterkoren en een zeemanskoor.

Een volledige parade

Voor het eerst heeft het evenement een echt thema: Het leven onder de Brederodes, een adellijke familie die vanaf 1414 gedurende bijna drie eeuwen heerste over de Heerlijkheid Vianen. Als grote opening laten we de Uitvaartstoet van Walraven III van Brederode uit 1615 herleven met ruim honderd mannen in rouwkleding, banieren, paarden en de draagbaar.

Crowdfunding

Om deze stoet mogelijk te maken hebben vele particulieren én vele ondernemers onze crowdfunding gesteund. Voor de organisatie was dit gebaar een grote steun in de rug. De crowdfunding heeft ook heel veel support opgeleverd in de vorm van mensen die hun steentje willen bijdragen. Inmiddels zetten zeker 400 mensen uit Vianen, de kernen en de nabije omgeving zich vrijwillig in om van de Toneelroute een als maar mooiere traditie te maken.

Ontzettend veel vrijwilligers

Naast acteurs en muzikanten zijn dat natuurlijk de eigenaren van monumenten, timmerlieden, naaisters, suppoosten, medewerkers in de catering, beeldend kunstenaars, cameramensen, fotografen, de webmaster, verzamelaars van oude foto’s en ansichten en vele anderen. We werken nauw samen met de historische vereniging Het Land van Brederode. Hoe eenvoudig is het eigenlijk om heel veel mensen te mobiliseren en te enthousiasmeren om samen iets moois neer te zetten dat recht doet aan het beste dat Vianen te bieden heeft: een rijke historie. In 2017 heeft er helaas geen Toneelroute plaatsgevonden. In 2018 start de Toneelroute met een vernieuwd bestuur. Het thema van 2018 sloot aan bij het ‘Waterjaar’ thema van de Gemeente Vianen.

Lustrumjaar

2020 had ons eerste lustrumjaar moeten worden. Helaas kwam Covid19 daar tussen. Wanneer we ons lustrumjaar kunnen gaan uitvoeren is nog steeds niet duidelijk. Wel hebben we gekozen om aan te sluiten bij de samensmelting van de diverse gemeenten tot de “Gemeente Vijfheerenlanden” met het thema “Verbinding”. Oude verhalen en anekdotes uit alle dorpen zijn verzameld en verwerkt in de acts van de Toneelroute Lustrum uitvoering. Uiteraard vraagt een lustrum om een 'grande opening', maar dat blijft nog even een verrassing.

"Het is belangrijk dat we een evenement als de Toneelroute realiseren voor bewoners van gemeente Vijfheerenlanden. Men draagt ons een warm hart toe en dat ervaren wij als een stimulans om iets moois neer te zetten. De Corona periode hakt er stevig op in bij veel inwoners en dit is een kleine maar prachtige stip op de horizon"

Herman Hello
Bestuur Toneelroute - voorzitter